พลังความคิด ความลับของพลังแห่งจิต

ฉันสามารถมีและเป็นในสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันต้องการได้ เพียงทำการควบคุมความคิด ควบคุมจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจ จ้องมองเข้าไปให้ลึกถึงรายละเอียดในสิ่งที่ฉันใผ่ฝันต้องการ เสมือนหนึ่งว่าฉันได้ครอบครองมันแล้ว คิดแต่เรื่องดีๆ คิดทางบวกและขจัดความคิดทางลบออกไปให้หมด เชื่อมั่นและลงมือทำตามฝันทันทีแล้วความสำเร็จจะเป็นของฉัน

ฉันมองได้ลึกถึงรายละเอียดว่าฉันทำสำเร็จแล้ว ฉันได้ครอบครองและได้เป็นในสิ่งที่ฉันเคยใฝ่ฝันและต้อการแล้ว ฉันคิดแต่เรื่องดีๆ สร้างสรรค์ ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจฉันได้อีกต่อไป ฉันมีแรงบันดาลใจอันแรงกล้าเสมอ ฉันเชื่อมั่นและลงมือทำตามฝัน ตอนนี้ฝันของฉันเป็นจริงแล้ว